Süper teşvik kampanyası genişletildi! 3 yıl vergi ödemeyecekler

Gençlerin iş kurmasına destek vermek amacıyla sigorta prim teşviki ve vergi desteğinin kapsamı genişledi. Genç girişimciler elde edecekleri yıllık kazancı ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı için 3 yıl vergi ödemeyecek. Gençlerden ilk yıl sigorta primi alınmayacak. Böylece Bağ-Kur kapsamında aylık 4.628 lira alt sınırdan düşünüldüğünde yıllık 55 bin 536 liranın üzerinde prim desteği sağlanacak. Gençlerin bu yıl için 150 bin liraya kadar olan kazançları vergiden muaf olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı genç girişimciler için vergi ve sigorta prim desteği rehberi yayınladı. Teşviklerin uygulanması örneklerle anlatıldı. Genç girişimciler için daha önce 75 bin lira olan vergi istisnası bu yıl için 150 bin liraya çıkarıldı. Vergi desteği üç vergi dönemiyle sınırlı olup, önceki faaliyetine devam ederken yeni iş kurulması teşvik süresini uzatmayacak. Her iki destekten gelir vergisi mükellefi olan 29 yaşını doldurmayanlar yararlanacak. Her iki teşvikten yararlanabilmek için genç girişimcinin kendi işinde çalışması, işe başlama tarihinin yasal süresinde bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Şahıs şirketlerinde ortakların tamamının da aynı şartları taşıması gerekiyor.

AİLE ŞİRKETİ KAPSAM DIŞI

Aileden (Eş ya da üçüncü dereceye kadar akrabalardan) devir alınan ya da faaliyeti durdurulan işletmeler için teşvikten yararlanılamıyor. Ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından işletmenin devralınması durumunda ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanamadığına bakılmadan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla teşvikten üç vergilendirme dönemi yararlanabilecek. (Örneğin, 3 Mayıs 2017 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan baba 28 Temmuz 2023 tarihinde vefat etmiş olup 22 yaşındaki oğlu işletmeyi devralmıştır. Oğul 2023, 2024,2025 yılları için söz konusu teşvikten tam olarak yararlanabilecek. Ayrıca mevcut işletmeye, mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması şartı bulunuyor. Kira, faiz, ücret gibi beyana tabi başka kazançların olması durumunda girişimciler sadece ticari, mesleki kazancı için teşvikten yararlanabilecek.

KAZANCI BASİT USULDE OLANLAR

Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna bulunuyor. Kazançları basit usulde tespit edilenlerin söz konusu kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemekte olup, kanunda öngörülen diğer istisna ve indirimlerin kazançtan indirimi söz konusu olmuyor. Genç girişimcilere yönelik olarak öngörülen kazanç istisnasının indirim konusu yapılmaması bu mükelleflerin genç girişimci şartlarına haiz olduğunun kabulüne engel teşkil etmiyor. Bu istisnadan yararlanan mükelleflere bağlı bulundukları vergi dairelerince istisna şartlarını taşıyıp taşımadıklarına dair yazı verilmesi mümkün.

TÜM ORTAKLAR YAŞ ŞARTINI KARŞILAMALI

Girişimci genç teşvik kapsamında kurduğu işten kazanç elde edemez, aldığı teşvik tutarının altında bir gelir elde ederse de yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. Vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde teşvikten yararlanılmayan tutar bir sonraki yıla devredilemeyecek. Bu desteklerden yararlanabilmek için bağlı olunan vergi dairesinden “genç girişimcilerde kazanç istisnası” belgesi alınması gerekiyor. Bu belgeyle birlikte sosyal güvenlik il merkezleri ya da müdürlüklerine başvuruda bulunarak prim teşvikinden faydalanılabilecek. Vergi teşviki için adi ortaklık, şahıs şirketinde her bir ortağın istisna koşullarını taşıması gerekiyor. Üç ortak lokanta işletmeciliği faaliyetinde olup biri 27, biri 29, biri 32 yaşında ise, üçüncü ortak 32 yaşında olduğu için koşulların ihlali nedeniyle ortakların hiçbiri istisnadan yararlanamayacak.

55 BİN LİRALIK PRİM DESTEĞİ

Sabah’ın haberine göre, Vergi teşvikinden yararlanan gençlere Bağ-Kur kapsamındaki sigorta primleri de bir yıl Hazine tarafından karşılanacak. Bu süre faaliyete başlanılan tarihten itibaren geçerli olup, vergi teşvikindeki şartların tamamı bu destek için de isteniyor. Genç girişimcilerin brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasındaki tutarın yüzde 34.5’i oranında sigorta primi alınıyor. Asgari ücrete karşılık gelen kısmı Hazine karşılıyor. Prime esas kazanç sadece bu tutarla gösterilirse ayrıca bir yıl süreyle başka prim yatırılmayacak. Temmuz itibarıyla geçerli olan yani asgari ücret üzerinden 4.628 lirayı devlet karşılayacak. Bu bir yıllık dönemde 55 bin liranın üzerinde destek anlamına geliyor.

KAYNAK: SABAH

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x